Profil D: dwujęzyczny (MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY)

Próg zakwalifikowania kandydata do profilu matematyczno-geograficznego (w roku 2021 i 2022 był to profil D-geo) wyniósł:

w roku 2021: 170 punktów

w roku 2022: 178,65 punktów

w roku 2023: 175,01 punktów


1 D mat-geo rozszerzone MATEMATYKA, GEOGRAFIA, ANGIELSKI (poziom dwujęzyczny) 


drugi język: NIEMIECKI

inne zajęcia edukacyjne przewidywane w profilu 1 D mat-geo: EKONOMIA W PRAKTYCE


Celem edukacji w profilu 1D mat-geo jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze światem nauki i biznesu – kandydatów na studia ekonomiczne i z zarządzania. 


Oferta profilu 1D mat-geo 

  • Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, takich jak:  Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Statystyczna, Olimpiada Języka Angielskiego.
  • Udział w wykładach organizowanych m.in. przez Uniwersytet Gdański, Szkołę Główną Handlową, Fundację Warszawski Instytut Bankowości .
  • Udział w projekcie: szkolne miniprzedsiębiorstwo. 

Nasze sukcesy w zakresie ekonomii i zarządzania – m.in.:

Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach i wielu konkursów ogólnopolskich. 


Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować Absolwenci profilu D mat-geo: 

Uniwersytet Gdański: m.in. finanse i rachunkowość, ekonomia, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, amerykanistyka,  gospodarka przestrzenna.

Politechnika Gdańska: analityka gospodarcza, ekonomia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, zarządzanie.

Uniwersytet Warszawski: m.in. prawo,  administracja, zarządzanie,  – ekonomia – finanse i rachunkowość – informatyka i ekonometria, międzywydziałowe studia ochrony środowiska, organizowanie rynku pracy, psychologia, studia amerykanistyczne 

Szkoła Główna Handlowa: wszystkie kierunki.


Oferta dodatkowa szkoły dostępna dla uczniów profili A, B, C, D:

Dla chętnych dodatkowa liczba godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Liczne zajęcia przygotowujące do matury, wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów (z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, geografii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii sztuki, filozofii).

Dla chętnych udział w dodatkowych zajęciach (fakultetach) z przedmiotów takich jak: prawo, etyka, plastyka.

Zajęcia z prawa, dziennikarstwa i nauk społecznych (Zdolni z Pomorza).

Nauka dodatkowych języków niezależnie od profilu: np. rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego (zgodnie ze zgłoszeniami i możliwościami w danym roku szkolnym).

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych, dyplomowanych tutorów.

Bliższa współpraca międzynarodowa w ramach projektów międzynarodowych i wymiany między szkołami w ramach robotów z klocków LEGO.

Szkolne koła naukowe (olimpijskie): języka polskiego, Olimpiady Lingwistycznej, chemiczne, biologiczne, historii sztuki, ekonomiczne, Akademia ETI.

Kluby: Myśli Politycznej, Debat Oxfordzkich, Dyskusyjny, Filmowy, klub gier historycznych.

Koła przedmiotowe/interdyscyplinarne: językowe, informatyczne, nauka programowania, brydż sportowy (zgodnie z zainteresowaniami uczniów).

Liczne koła sportowe: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa.

Gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TV LO, Odyseja Umysłu.

Deutsches Sprachdiplom II – poziom B2/C1: zajęcia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).

Wymiany międzynarodowe, Erasmus.

Spotkania z ludźmi nauki i kultury. 

Kolejne edycje Nagród Specjalnych w V LO w Gdańsku (dla Najlepszego Humanisty im. Marcina Cejrowskiego, im. Zofii Czerwińskiej, im. Ireny Jarockiej, im. Janusza Sidło, im. Stefana Żeromskiego).

Wyjścia do Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Organizacja różnego typu konkursów, realizacja projektów, przygotowanie spektakli teatralnych, eventów, akcji charytatywnych. 

Wolontariat: prężnie działające szkolne koło Caritas, współpraca z hospicjum. 

Cykliczne imprezy, m.in.: Jam Session, Książkowa Pomoc, Otrzęsiny klas I, Talenty Piątki, Speaker’s Corner