Profil C (MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNY Z ROZSZERZONYM ANGIELSKIM)

Próg zakwalifikowania kandydata do profilu wyniósł:

w roku 2021: 168 punktów

w roku 2022: 181,44 punktów

w roku 2023: 176,02 punktów


liczba uczniów w planowanym oddziale: 28


1 C mat-biol-ang rozszerzone MATEMATYKA, BIOLOGIA, ANGIELSKI


drugi język: NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI

inne zajęcia edukacyjne przewidywane w profilu 1D-biol: TRENING OLIMPIJSKI Z BIOLOGII I CHEMII


Celem edukacji w profilu 1 D mat-biol-ang jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem nauki – kandydatów na studia przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych.


Oferta profilu 1 D mat-biol-ang

  • Udział w naukowych wydarzeniach Trójmiejskich uczelni, m.in.: Medyczny Dzień Otwarty, Dzień Otwarty wydziału Biologii, Dzień Mózgu, Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki. 
  • Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Statystyczna, Wiedzy o Mózgu, Języka Angielskiego. 
  • Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną. 
  • Współpraca z wydziałem Biologii UG w ramach programów „Poznaj pracę biologa” i „Zaproś naukowca do szkoły”.  
  • Obóz naukowy w ramach „Zielonej Szkoły” w klasie maturalnej. 


Nasze Sukcesy w zakresie nauk przyrodniczych – m.in.:

Finaliści Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurologicznej Brain Bee 2018 oraz Brain Bee 2021– przyjęcie na dowolny kierunek Gdańskiej Akademii Medycznej poza rekrutacją.

Finaliści Olimpiady Wiedzy Ekologicznej– I miejsce w etapie rejonowym XXXII OWE oraz  XXXIV OWE.

Najlepszy średni wynik naszych maturzystów zdających biologię w Gdańsku i województwie pomorskim w roku szkolnym 2019/2020.

Nasze sukcesy w zakresie ekonomii i zarządzania – m.in.:

Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach i wielu konkursów ogólnopolskich. 


Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować absolwenci profilu C, m.in.: 

Gdański Uniwersytet Medyczny: m.in. wydział lekarski, wydział lekarsko-dentystyczny, wydział nauk o zdrowiu, elektroradiologia, dietetyka. 

Pomorski Uniwersytet Medyczny: wydział lekarski, lekarsko-dentystyczny, biotechnologia medyczna, fizjoterapia. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi: m.in. wydział lekarski, lekarsko-dentystyczny.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, GuMed 

Politechnika Gdańska: biotechnologia, inżynieria środowiska.  


Oferta dodatkowa szkoły dostępna dla uczniów profili A, B, C, D:

Dla chętnych dodatkowa liczba godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Liczne zajęcia przygotowujące do matury, wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów (z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, geografii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii sztuki, filozofii).

Dla chętnych udział w dodatkowych zajęciach (fakultetach) z przedmiotów takich jak: prawo, etyka, plastyka.

Zajęcia z prawa, dziennikarstwa i nauk społecznych (Zdolni z Pomorza).

Nauka dodatkowych języków niezależnie od profilu: np. rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego (zgodnie ze zgłoszeniami i możliwościami w danym roku szkolnym).

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych, dyplomowanych tutorów.

Bliższa współpraca międzynarodowa w ramach projektów międzynarodowych i wymiany między szkołami w ramach robotów z klocków LEGO.

Szkolne koła naukowe (olimpijskie): języka polskiego, Olimpiady Lingwistycznej, chemiczne, biologiczne, historii sztuki, ekonomiczne, Akademia ETI.

Kluby: Myśli Politycznej, Debat Oxfordzkich, Dyskusyjny, Filmowy, klub gier historycznych.

Koła przedmiotowe/interdyscyplinarne: językowe, informatyczne, nauka programowania, brydż sportowy (zgodnie z zainteresowaniami uczniów).

Liczne koła sportowe: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa.

Gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TV LO, Odyseja Umysłu.

Deutsches Sprachdiplom II – poziom B2/C1: zajęcia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).

Wymiany międzynarodowe, Erasmus.

Spotkania z ludźmi nauki i kultury. 

Kolejne edycje Nagród Specjalnych w V LO w Gdańsku (dla Najlepszego Humanisty im. Marcina Cejrowskiego, im. Zofii Czerwińskiej, im. Ireny Jarockiej, im. Janusza Sidło, im. Stefana Żeromskiego).

Wyjścia do Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Organizacja różnego typu konkursów, realizacja projektów, przygotowanie spektakli teatralnych, eventów, akcji charytatywnych. 

Wolontariat: prężnie działające szkolne koło Caritas, współpraca z hospicjum. 

Cykliczne imprezy, m.in.: Jam Session, Książkowa Pomoc, Otrzęsiny klas I, Talenty Piątki, Speaker’s Corner.