Rekrutacja

 

Informacje dla Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do V LO w Gdańsku na rok szkolny 2023/2024

 

  1. Regulamin rekrutacji 2023/2024
  2. Profile: A (medyczny), B (politechniczny), C (politechniczno-językowy), D (dwujęzyczny bio-medyczny oraz dwujęzyczny językowy)
  3. Prezentacja dla Absolwentów SP oraz ich Rodziców/Opiekunów prawnych
  4. Jeśli po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji, Zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty odnośnie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także z wykazami olimpiad, zawodów i konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, nadal masz pytania odnośnie rekrutacji napisz: rekrutacjavlogdansk@gmail.com lub zadzwoń: 58 552 11 91
  5. Do pobrania dla Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Karta ucznia przyjętego do V LO – pdf

Karta ucznia przyjętego do V LO – docx

Zarządzenie Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Pamiętaj, że termin składania wniosków do oddziałów dwujęzycznych (D-biol oraz D-geo) upływa w tym roku 30 maja!

Kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w V LO w Gdańsku (klasa D) obowiązuje test kompetencji językowych zaplanowany na 6 czerwca godz. 14:00

Link do formularza na obowiązkowy dla klasy D sprawdzian kompetencji językowych:

https://forms.gle/fo9aquFTqKJ9W5so9

(piszą go Kandydaci, dla których V LO jest szkołą I wyboru i klasa D jest na najwyższej pozycji na liście preferencji w systemie Vulcan – z testu kompetencji zwolnieni są Kandydaci, którzy dostarczą do V LO certyfikat FCE lub zaświadczenie o tytule Finalisty lub Laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. W wyjątkowych przypadkach losowych, zdrowotnych lub innych uniemożliwiających stawienie się Kandydata na teście kompetencji językowych w I terminie, dyrektor V LO wyznaczył termin dodatkowy w poniedziałek 12 czerwca 2023 r. o godzinie 13:00 – wyłącznie dla Kandydatów, których V LO jest szkołą I wyboru (oraz za wcześniejszym podaniem przyczyny, np. okazaniem zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia z zawodów wiedzy/sportowych/innych)

  • Kandydatom, którzy nie spełnią warunków regulaminowych co do terminu składania wniosków do klas dwujęzycznych i/lub nie zaliczą testu kompetencji językowych, system Vulcan nie uwzględni oddziałów dwujęzycznych na liście preferencji