Rekrutacja

 

Informacje dla Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do V LO w Gdańsku na rok szkolny 2022/2023

 

  1. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do V LO w Gdańsku – wkrótce
  2. Regulamin rekrutacji 2023/2024 – wkrótce
  3. Profile: A (medyczny), B (politechniczny), C (politechniczno-językowy), D (dwujęzyczny bio-medyczny oraz dwujęzyczny językowy)
  4. Prezentacja dla Absolwentów SP oraz ich Rodziców/Opiekunów prawnych – wkrótce
  5. Masz pytanie odnośnie rekrutacji napisz: rekrutacjavlogdansk@gmail.com lub zadzwoń: 58 552 11 91

Karta ucznia przyjętego do V LO – pdf – wkrótce

Karta ucznia przyjętego do V LO – docx – wkrótce

Zarządzenie Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 

Zestawienie zbiorcze zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (267 KB xls) – gdy zostanie opublikowane na stronie Kuratorium Gdańsk

Pamiętaj, że termin składania wniosków do oddziałów dwujęzycznych (D-biol oraz D-geo) upływa w tym roku 30 maja!

  • Kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w V LO w Gdańsku (klasa D) obowiązuje test kompetencji językowych zaplanowany na 6 czerwca godz. 14:00 (piszą go Kandydaci, dla których V LO jest szkołą I wyboru i klasa D jest na najwyższej pozycji na liście preferencji w systemie Vulcan – z testu kompetencji zwolnieni są Kandydaci, którzy dostarczą do V LO certyfikat FCI lub zaświadczenie o tytule Finalisty lub Laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. W wyjątkowych przypadkach losowych, zdrowotnych lub innych uniemożliwiających stawienie się Kandydata na teście kompetencji językowych w I terminie, dyrektor V LO może wyznaczyć termin dodatkowy – wyłącznie dla Kandydatów, których V LO jest szkołą I wyboru (oraz za wcześniejszym podaniem przyczyny, np. okazaniem zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia z zawodów wiedzy/sportowych/innych)
  • Kandydatom, którzy nie spełnią warunków regulaminowych co do terminu składania wniosków do klas dwujęzycznych i/lub nie zaliczą testu kompetencji językowych, system Vulcan nie uwzględni oddziałów dwujęzycznych na liście preferencji