Rekrutacja

 

Informacje dla Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do V LO w Gdańsku na rok szkolny 2022/2023

  1. Akcja rekrutacja – jak korzystać z systemu naboru elektronicznego (nagranie z wydarzenia VULCAN na fb z 13 maja 2021 – poradnik krok po kroku tłumaczący m.in. działanie algorytmu)
  2. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do V LO w Gdańsku.
  3. Regulamin rekrutacji 2022/2023 
  4. Profile: A (medyczny), B (politechniczny), C (politechniczno-językowy), D (dwujęzyczny bio-medyczny oraz dwujęzyczny językowy), E (humanistyczny)
  5. Prezentacja dla Absolwentów SP 
  6. Masz pytanie odnośnie rekrutacji napisz: rekrutacjavlogdansk@gmail.com lub zadzwoń: 58 552 11 91

Karta ucznia przyjętego do V LO – pdf

Karta ucznia przyjętego do V LO – docx

Terminy rekrutacji na stronie gov.pl

Wykaz zawodów z przyznawaną liczbą punktów

Zestawienie zbiorcze zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (267 KB xls)

  • Kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w V LO w Gdańsku (klasa D) obowiązuje test kompetencji językowych zaplanowany na 8 czerwca godz. 14:00 (piszą go Kandydaci, dla których V LO jest szkołą I wyboru i klasa D jest na najwyższej pozycji na liście preferencji w systemie Vulcan – z testu kompetencji zwolnieni są Kandydaci, którzy dostarczą do V LO certyfikat FCI lub zaświadczenie o tytule Finalisty lub Laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. W wyjątkowych przypadkach losowych, zdrowotnych lub innych uniemożliwiających stawienie się Kandydata na teście kompetencji językowych w I terminie, dyrektor V LO wyznaczył II termin testu na 13 czerwca (godz. 14:00) – wyłącznie dla Kandydatów, których V LO jest szkołą I wyboru (oraz za wcześniejszym podaniem przyczyny, np. okazaniem zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia z zawodów wiedzy/sportowych/innych)