Misja i wizja

Misja szkoły

Od 1945 roku, kiedy obecna szkoła powstała, uczniowie, którzy tu wstępowali mieli nadzieję na spełnienie swoich oczekiwań, zbudowanie marzeń, zdobycie porządnego wykształcenia, nabycia wiedzy o świecie, a także znalezienie przyjaźni, czasem nawet i miłości. Nie jest przypadkiem fakt, że wielu naszych obecnych uczennic i uczniów to dzieci i wnuki absolwentów Piątki, którzy, jak można się domyślać, nie wystraszyli swoich pociech opowieściami o dawnych, szkolnych latach. Ta sztafeta pokoleń, budowanie więzi między kolejnymi rocznikami, dobre wspomnienia, wreszcie kawał solidnej wiedzy, przyciągają – taką mamy nadzieję – kolejnych młodych ludzi do oliwskiego liceum. Wspólnym, codziennym wysiłkiem, niepozbawionym błędów i potknięć, ale także skłonnym do naprawiania niedociągnięć, staramy się aby po latach wspomnienia “Piątki” były zarówno przyjemne jak i inspirujące dla kolejnych pokoleń. Jeżeli zatem bardzo poważnie i wręcz patetycznie brzmiące słowo “misja”, ma zostać przekute na konkrety, to niech będą one szacunkiem dla wytrwałej pracy własnej i nauczycieli, radością z zawartych tu przyjaźni, wspomnieniem niezwykłych wyjazdów i projektów, zadumą nad historią i budynku i dzielnicy, a także  radością z bycia cząstką “piątkowej” społeczności, którą niektórzy nawet potrafią nazwać rodziną. Nie zbudujemy tej misji bez Was, którzy właśnie teraz o niej czytacie i być może myślicie o wstąpieniu w piątkowe mury. Zapraszamy do jej tworzenia. Misja szkoły, to Wy.

Wizja absolwenta

Absolwent V LO:

 • Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość
 • Potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji
 • Zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi komunikować się w nowoczesnym świecie
 • Jest przygotowany do studiowania i dostaje się na wymarzony kierunek studiów, na którym może rozwijać swoje zainteresowania i pasje
 • Szanuje siebie i drugiego człowieka

W zakresie kształcenia:

 • Zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych
 • Uczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia
 • Każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów
 • Każdego ucznia traktujemy indywidualnie i zapewniamy mu rozwój
 • Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia

W zakresie wychowania:

 • Uczymy poszanowania demokratycznych wartości
 • Kształtujemy tolerancję, uczciwość i sprawiedliwość, jako wartości, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi w stosunku do siebie i drugiego człowieka
 • Współpracujemy razem z rodzicami, wychowując pokolenia, które kształtować będą naszą Ojczyznę
 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i kameralną, w której znamy swoich uczniów i ich wspieramy
 • Wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań

Nasi nauczyciele:

 • Doskonalą swój warsztat pracy i dokształcają się tak, aby zapewnić uczniom jak najlepszą jakość kształcenia i osiągnąć wysoką efektywność nauczania
 • Współpracują ze sobą, uczniami i rodzicami, mając na celu dobro każdego ucznia
 • Stosują nowoczesne technologie i metody aktywizujące
 • Są twórczy, sprawiedliwi i kompetentni
 • Szukają rozwiązań problemów razem z uczniami na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji