Matura     

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE z poszczególnych przedmiotów DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO w latach SZKOLNYCH 2022/2023 i 2023/2024

Wymagania_egzaminacyjne_na_egzaminie_maturalnym_w_2023_r

 

Informacje dot. egzaminu maturalnego dostępne na stronach OKE:

Strony z procedurami maturalnymi:


PROCEDURY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W 2022 ROKU w V LO w Gdańsku: zostaną udostępnione w marcu 2022

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022: dostępna na stronie oke.gda.pl

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022: dostępna na stronie CKE 

Harmonogram, komunikaty o dostosowaniach, przyborach, oraz informacje o uprawnieniach finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych: dostępny na stronie cke.gov.pl


Baza arkuszy maturalnych: https://students.pl/matura/arkusze/