Nagroda dla Najlepszego Humanisty ufundowana przez Marcina Cejrowskiego

Nagroda dla Najlepszego Humanisty im. Marcina Cejrowskiego

Założeniem „Nagrody” jest wyłonienie spośród kandydatów na „Najlepszego Humanistę” najbardziej charyzmatycznej postaci, która będzie odznaczała się szeroko pojętymi zdolnościami humanistycznymi. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów V LO w Gdańsku i ma charakter  wieloetapowego projektu edukacyjnego. Ogłaszany jest 15 września każdego roku i trwa do 31 marca, począwszy od roku szkolnego 2019/2020 do 2029/2030.

W kwietniu kapituła projektu, wyłoniona przez pomysłodawczynię Nagrody – Panią Ewelinę Wojdyło, zapozna się działaniami konkursowiczów na podstawie analizy blogów (zgodnie z regulaminem), a także uwzględni głosowanie społeczności V LO „na najlepszy blog”. Ostatecznego zwycięzcę Konkursu dla Najlepszego Humanisty wyłoni sponsor Konkursu Pan Marcin Cejrowski.
Laureat projektu uzyska tytuł „Najlepszego Humanisty”, a także nagrodę w wysokości 5 tys. złotych. Nagrodę wręczy Pan Marcin Cejrowski na zakończeniu roku szkolnego (czerwiec).

Zasady projektu edukacyjnego

Kandydaci na „Najlepszego Humanistę” wybierają obligatoryjnie 7 z 12 aktywności z podanej listy. Na realizację wszystkich działań mają 6 miesięcy – od 15.09 do 31.03. Wszystkie działania dokumentują na stworzonym przez siebie blogu, którego założenie i systematyczne prowadzenie jest obligatoryjne. Uczniowie swój blog reklamują, umieszczając informację o nim w przestrzeni szkoły – np. witryny, gabloty szkolne (po wcześniejszym uzyskaniu zgody na publikację reklam w przestrzeni szkoły).

Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia do konkursu od 18.09 do 15.10

Na adres mail: e.wojdylo@lo5.edu.gdansk.pl

Osobą kontaktową w sprawie Nagrody jest pp. Ewelina Wojdyło

Rodzaje aktywności humanistycznych:

 1. Stworzenie bloga – obligatoryjnie, warunek konieczny, by stanąć do konkursu.
 2. Organizacja akcji charytatywnej (np. czytanie książeczek w przedszkolu, pomoc schroniskom, zebranie pieniędzy na jakąś akcję, etc.) – Określenie zamysłu – komu trzeba pomóc, nagłośnienie akcji, wybranie wolontariuszy, dokumentacja wszystkich działań wolontariatu na blogu – fakultatywnie.
 3. Udział w konkursach humanistycznych (również anglojęzycznych) i olimpiadach – wg szczegółowego regulaminu punktowego – fakultatywnie.
 4. Stworzenie reportażu radiowego lub filmowego na dowolny temat (szczegółowy regulamin plus punktacja) – fakultatywnie
 5. Stała współpraca ze „Stefanem” – artykuły, historyjki, recenzje, felietony etc. – fakultatywnie
 6. Prowadzenie i organizacja spotkań z ludźmi kultury w ramach #Kultury200mOdMorza ( fundacja Pani Eweliny Wojdyło) – fakultatywnie
 7. Udział w Odysei Umysłu – fakultatywnie
 8. Udokumentowane hobby – pisanie wierszy, malarstwo, architektura, fotografia, udział w spektaklach teatralnych, szydełkowanie, majsterkowanie, etc.przedstawione na swoim blogu – opis tego hobby – fakultatywnie
 9. Przeprowadzenie wywiadu ze znaną osobą ze świata kultury lub przeprowadzenie sondy ulicznej – (nagranie filmowe tego działania) – fakultatywnie
 10. Podjęcie współpracy z lokalnymi mediami – fakultatywnie
 11. Organizacja przedsięwzięcia szkolnego – happening, spektakl teatralny, wernisaż, konkurs, etc. – fakultatywnie
 12. Stała współpraca z TV LO udokumentowana na blogu – fakultatywnie

Kapituła konkursu dokonuje oceny blogów, zgodnie z wyznaczonymi kryteriami zawartymi w regulaminie, na przełomie kwietnia i maja. W czerwcu ogłasza wyniki do publicznej wiadomości. Uroczyste wręczenie nagrody wraz z prezentacją zawartości bloga nastąpi na zakończenie roku szkolnego.


II edycja Nagrody dla Najlepszego Humanisty V LO im. Marcina Cejrowskiego startuje 15 marca 2021 roku i trwa do 23 grudnia 2021 roku. 

W szczegóły wprowadzi Was pomysłodawczyni i koordynatorka, p. prof Ewelina Wojdyło

Zgłoszenia przyjmowane są na kanale Teams:

https://teams.microsoft.com/…/19…/conversations…

Karta zgłoszenie do nagrody im. Marcina Cejrowskiego


Laureaci Nagrody im. Marcina Cejrowskiego

Imię i nazwisko Klasa Rok przyznania
Aleksandra Dubel 3 cg 2021
Wojciech Łupak 3 cg 2021
Antoni Biłanicz 2 cg 2020