Profil B (MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNY)

Próg zakwalifikowania kandydata do profilu B wyniósł:

w roku 2021: 174 punkty

w roku 2022: 178 punktów

w roku 2023: 174,06 punktów


liczba uczniów w planowanym oddziale: 28


rozszerzone MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA


drugi język: NIEMIECKI lub ROSYJSKI

inne zajęcia edukacyjne przewidywanie w profilu: DODATKOWE ZAJĘCIA INFORMATYCZNE NA PG


Od klasy pierwszej dodatkowe zajęcia dla uczniów w zakresie rozszerzonego programu nauczania informatyki – programowanie. Współpraca z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Celem edukacji w tym profilu jest przygotowanie kandydatów przede wszystkim na kierunki ścisłe na politechnice i uniwersytecie, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku informatyka.


Oferta profilu 1B:

  • Udział w zajęciach Akademii Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej od drugiego roku nauki w ramach projektu Akademii ETI.
  • Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, takich jak: Pomorskie Mecze Matematyczne, Bóbr, Lwiątko, RoboRave, SKaNeR.
  • Nauka programowania od zera do kodera (zindywidualizowany proces edukacyjny).
  • Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Olimpiada Cyfrowa, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej oraz Igrzysk Akademii ETI.
  • Nowoczesne dwie pracownie komputerowe (komputery All in One), pracownia multimedialna z ipadami i laptopami.
  • Darmowy dostęp do platform elearningowych.
  • Nauka języków programowania: C++, JAVA, C#, python, javascript, php, processing (w zależności od potrzeb).

Nasze niektóre sukcesy:

Liczne sukcesy w zawodach z robotyki, m.in. Międzynarodowy Konkurs RoboRave Poland.

Laureaci i finaliści licznych konkursów informatycznych, m.in. Igrzysk Akademii ETI 2020.

Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach programu Zdolni z Pomorza – matematyka, informatyka 2017, 2018 i 2019.

Absolwenci i studenci renomowanych uczelni w kraju i za granicą, m.in Princeton w USA, Cambridge w Wielkiej Brytanii.


Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować absolwenci klasy B:

Studia politechniczne, np.: automatyka, robotyka i systemy sterowania, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, matematyka, nanotechnologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura, robotyka i automatyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn i inne.

Studia uniwersyteckie, np.: matematyka, fizyka, informatyka, zarządzanie, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, archeologia, bioinformatyka i biologia systemów, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, finance international investment and accounting i inne


Oferta dodatkowa szkoły dostępna dla uczniów profili A, B, C, D:

Dla chętnych dodatkowa liczba godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Liczne zajęcia przygotowujące do matury, wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów (z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, geografii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii sztuki, filozofii).

Dla chętnych udział w dodatkowych zajęciach (fakultetach) z przedmiotów takich jak: prawo, etyka, plastyka.

Zajęcia z prawa, dziennikarstwa i nauk społecznych (Zdolni z Pomorza).

Nauka dodatkowych języków niezależnie od profilu: np. rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego (zgodnie ze zgłoszeniami i możliwościami w danym roku szkolnym).

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych, dyplomowanych tutorów.

Bliższa współpraca międzynarodowa w ramach projektów międzynarodowych i wymiany między szkołami w ramach robotów z klocków LEGO.

Szkolne koła naukowe (olimpijskie): języka polskiego, Olimpiady Lingwistycznej, chemiczne, biologiczne, historii sztuki, ekonomiczne, Akademia ETI.

Kluby: Myśli Politycznej, Debat Oxfordzkich, Dyskusyjny, Filmowy, klub gier historycznych.

Koła przedmiotowe/interdyscyplinarne: językowe, informatyczne, nauka programowania, brydż sportowy (zgodnie z zainteresowaniami uczniów).

Liczne koła sportowe: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa.

Gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TV LO, Odyseja Umysłu.

Deutsches Sprachdiplom II – poziom B2/C1: zajęcia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).

Wymiany międzynarodowe, Erasmus.

Spotkania z ludźmi nauki i kultury. 

Kolejne edycje Nagród Specjalnych w V LO w Gdańsku (dla Najlepszego Humanisty im. Marcina Cejrowskiego, im. Zofii Czerwińskiej, im. Ireny Jarockiej, im. Janusza Sidło, im. Stefana Żeromskiego).

Wyjścia do Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Organizacja różnego typu konkursów, realizacja projektów, przygotowanie spektakli teatralnych, eventów, akcji charytatywnych. 

Wolontariat: prężnie działające szkolne koło Caritas, współpraca z hospicjum. 

Cykliczne imprezy, m.in.: Jam Session, Książkowa Pomoc, Otrzęsiny klas I, Talenty Piątki, Speaker’s Corner.