Rankingi

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł “Złotej Szkoły 2022”.

Perspektywy i Rzeczpospolita – ogólnopolski ranking liceów ogólnokształcących

rok miejsce w Gdańsku miejsce w woj. pomorskim miejsce w Polsce
2022 1 2 23
2021 1 2 34
2020 2 4 56
2019 2 4 59
2018 1 2 48
2017 1 2 46
2016 3 5 48
2015 3 5 66
2014* 1 2 49
2013 2 4 58
2012 2 4 71
2011 2 4 25
2010 2 8 143
2009 2 6 111

2014* – 1 miejsce w Gdańsku i 2 miejsce w woj. pomorskim zajęte ex aequo z III LO im. Bohaterów Westerplatte

Perspektywy i Rzeczpospolita – podranking maturalny liceów ogólnokształcących

rok miejsce w Polsce
2021 28
2020 56
2019 53
2018 42
2017 40
2016 41
2015 67
2014* 37
2013  51
2012 59
2011 8

Perspektywy – ranking STEM (Science Technology Engineering Mathematics)

rok miejsce w Gdańsku miejsce w woj. pomorskim miejsce w Polsce
2016 1 3 41
2015 1 3 59