Zdolni z Pomorza w oliwskiej Piątce

V LO od lat uczestniczy w projekcie „Zdolni z Pomorza”, angażując się w różne formy wspierania rozwoju humanistycznych pasji i artystycznych uzdolnień naszych uczniów. Braliśmy udział w spotkaniach i projektach akademickich, kółkach olimpijskich czy wykładach uniwersyteckich z cyklu „Maturzyści w Instytucie Filologii Polskiej”. 

Od roku szkolnego 2020/2021 w Piątce realizowane są również autorskie projekty zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne, które dedykowane są stypendystom programu „Zdolni z Pomorza” z naszej szkoły. Uczniowie – stypendyści V LO biorą udział w zajęciach dziennikarskich, prowadzonych przez prof.Ewelinę Wojdyło i filmowych prowadzonych przez prof. Bożenę Kudrycką.

Założeniem przygotowanego przez prof. Ewelinę Wojdyło programu warsztatów dziennikarskich „jest poszerzenie kompetencji społecznych młodego człowieka, a konkretnie zapoznanie go z szeroką wiedzą z zakresu dziennikarstwa. Dziennikarstwo rozwija wiele umiejętności, które są przydatne w życiu. Oprócz rozwoju osobistego, kształtuje technikę pisania i redagowania tekstów, uczy odkrywczości, podejmowania szybkich działań, a także rzetelności w gromadzeniu informacji. Warsztaty z dziennikarstwa kształtują na trwałe technikę pisarską, uczą krytycznego myślenia i dociekliwości.

Oprócz zajęć o charakterze praktycznym: redagowanie tekstów, tytułowanie, clicbaitowanie, pisanie artykułów gatunkowych, odbywają się spotkania ze znanymi dziennikarzami m.in.: Renatą Kim, Marcinem Cejrowskim, Marcinem Mellerem, Bartkiem Węglarczykiem, Tomaszem Sekielskim i innymi.”

Natomiast prof. Bożena Kudrycka opracowała program warsztatów filmowych, których celem jest osiągnięcie sprawności w analizowaniu obrazu filmowego w różnych kontekstach, jak również nabycie kompetencji związanych z realizacją filmu. Program obejmuje dość szerokie spektrum tematów, podzielonych na moduły, kładąc nacisk na najważniejsze zagadnienia z zakresu filmu (synopsis, scenariusz, kadrowanie, oświetlenie postaci, warsztat aktorski, montaż, gatunki filmowe). Podczas spotkań przypominane są najważniejsze wydarzeń z historii kina oraz przywoływani legendarni twórcy filmowi. Zdobyta wiedza pomaga w nagrywaniu podcastów, videorecenzji, videoesejów albo pisaniu bloga filmowego. We wszystkich zajęciach filmowych gościnnie biorą udział studenci filmoznawstwa, pomagając wprowadzić uczniów w arkana sztuki. Na zakończenie warsztatów gościć będziemy znaną osobistość ze świata kina, której tożsamości na razie nie zdradzamy.

Prowadzące zajęcia dla „Zdolnych z Pomorza” prof. Bożena Kudrycka i prof. Ewelina Wojdyło mają nadzieję, że rozbudzą pasje, aktywność i kreatywność uczestników programu, a to oznaczać będzie, że w najbliższym czasie w Piątce znów będzie dużo się działo. Na zajęcia z udziałem gości specjalnych zapraszamy również innych uczniów naszej szkoły.