Profil E (HUMANISTYCZNY)

Próg zakwalifikowania kandydata do profilu E wyniósł:

w roku 2021: 157 punktów

do profilu E-hiszp w roku 2022: 169,7 punktów

do profilu E-niem w roku 2022: 167,25 punktów

 

Medycyna i sztuka wywodzą się z jednego pnia.
Obie biorą początek w magii
– systemie opartym na wszechmocy słowa.
Prof. Andrzej Szczeklik Katharsis

rozszerzone JĘZYK POLSKI,  HISTORIA,  JĘZYK ANGIELSKI


drugi język: HISZPAŃSKI lub NIEMIECKI

inne zajęcia edukacyjne przewidywane w profilu: WOS, HISTORIA SZTUKI, SZTUKA PREZENTOWANIA I DEBATOWANIA


Celem edukacji w tym profilu jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem uniwersyteckim, światem nauki i kultury – kandydatów na studia humanistyczne, prawnicze oraz z zakresu nauk społecznych.


Oferta profilu 1E:

  • Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, takich jak: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Medialna
  • Udział w warsztatach filmowych, teatralnych, literackich i dziennikarskich
  • Zajęcia z dziennikarstwa i nauk społecznych w ramach Zdolnych z Pomorza (warsztaty dziennikarskie współprowadzone przez dziennikarzy, m.in. Renatę Kim, Marcina Cejrowskiego, Marcina Mellera, Sebastiana Łupaka)
  • Udział w wykładach i zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Gdański (np. Kreatywne Pisanie) i Gdyńską Szkołę Filmową
  • Organizacja wycieczek muzealnych, teatralnych i historycznych
  • Spotkania z ludźmi nauki i kultury (odbyły się np. spotkania z Martą Fikus, Januszem Leonem Wiśniewskim, Andrzejem Franaszkiem, Katarzyną i Maciejem Gawęcki, Matthew Tyrmandem).

Słynni absolwenci V LO, którzy ukończyli studia humanistyczne:

prof. Bogdan Wojciszke (psycholog), prof. Maciej Michalski (dziekan Wydziału Filologicznego i ekspert CKE, literaturoznawca), Mirosław Przylipiak (kierownik Instytutu Badań nad Kulturą, filmoznawca), pisarze: Jacek Dehnel – pięciokrotnie nominowany do NIKE, trzykrotnie nominowany do Literackiej Nagrody Angelus, Magdalena Witkiewicz, Monika Milewska, Agnieszka Dauksza – finalistka NIKE 2020, aktorzy: Piotr Witkowski, Tomasz Kobiela, dziennikarze: Miłada Jędrysik, Marcin Cejrowski – mecenas Nagrody dla Najlepszego Humanisty V LO, Piotr Jacoń i wielu innych.


Sukcesy:

Finaliści i laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (lista finalistów i laureatów na stronie szkoły).

Wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach, np. recytatorskich, muzycznych, filmowych i literackich.


Wybrane kierunki, na które mogą rekrutować Absolwenci profilu humanistycznego na różnorodnych uczelniach w kraju (m.in. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, UJ Kraków, Uniwersytet Wrocławski, UMK Toruń, UAM Poznań, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski)

filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, etnologia i antropologia kulturowa, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, historia sztuki, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, archiwistyka, prawo i administracja, kulturoznawstwo i wiedza o mediach, literatura popularna i kreacja światów (np. Uniwersytet Zielonogórski), polonistyczno – filozoficzne studia nauczycielskie, aktorstwo, architektura informacji (Uniwersytet Warszawski), architektura przestrzeni informacji, animacja, e-edytorstwo i techniki redakcyjne (Uniwersytet Marii Cure – Skłodowskiej w Lublinie), wszystkie filologie, w tym: turkologia, iranistyka, nowogrecka, niderlandzka, iberyjska, a także te najbardziej popularne: anglistyka, germanistyka, rusycystyka, skandynawistyka, fotografia dziennikarska i promocyjna ( Uniwersytet Rzeszowski), informacja w środowisku cyfrowym, nowe media i kultura cyfrowa, logopedia, logopedia z audiologią, filozofia, okcydentalistyka, historia, wojskoznawstwo, socjologia, praca socjalna, psychologia, pedagogika, polityka społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe


Oferta dodatkowa szkoły dostępna dla uczniów profili A, B, C, D, E:

Dla chętnych dodatkowa liczba godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Liczne zajęcia przygotowujące do matury, wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów (z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, geografii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii sztuki, filozofii).

Dla chętnych udział w dodatkowych zajęciach (fakultetach) z przedmiotów takich jak: prawo, etyka, plastyka.

Zajęcia z prawa, dziennikarstwa i nauk społecznych (Zdolni z Pomorza).

Nauka dodatkowych języków niezależnie od profilu: np. rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego (zgodnie ze zgłoszeniami i możliwościami w danym roku szkolnym).

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych, dyplomowanych tutorów.

Bliższa współpraca międzynarodowa w ramach projektów międzynarodowych i wymiany między szkołami w ramach robotów z klocków LEGO.

Szkolne koła naukowe (olimpijskie): języka polskiego, Olimpiady Lingwistycznej, chemiczne, biologiczne, historii sztuki, ekonomiczne, Akademia ETI.

Kluby: Myśli Politycznej, Debat Oxfordzkich, Dyskusyjny, Filmowy, klub gier historycznych.

Koła przedmiotowe/interdyscyplinarne: językowe, informatyczne, nauka programowania, brydż sportowy (zgodnie z zainteresowaniami uczniów).

Liczne koła sportowe: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa.

Gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TV LO, Odyseja Umysłu.

Deutsches Sprachdiplom II – poziom B2/C1: zajęcia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).

Wymiany międzynarodowe, Erasmus.

Spotkania z ludźmi nauki i kultury. 

Kolejne edycje Nagród Specjalnych w V LO w Gdańsku (dla Najlepszego Humanisty im. Marcina Cejrowskiego, im. Zofii Czerwińskiej, im. Ireny Jarockiej, im. Janusza Sidło, im. Stefana Żeromskiego).

Wyjścia do Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Organizacja różnego typu konkursów, realizacja projektów, przygotowanie spektakli teatralnych, eventów, akcji charytatywnych. 

Wolontariat: prężnie działające szkolne koło Caritas, współpraca z hospicjum. 

Cykliczne imprezy, m.in.: Jam Session, Książkowa Pomoc, Otrzęsiny klas I, Talenty Piątki, Speaker’s Corner.