Zdjęcie 75 V LO

W 2020 roku Piątka skończyła 75 lat – jest całkiem wiekową staruszką, ale trzyma się wyśmienicie i nawet przez myśl nie przechodzi jej… przechodzić na emeryturę. Jeszcze niejedno nowe pokolenie przyjmie pod swój dach i zaprosi przed tablicę, ogłosi koncert i przyjmie w auli gości. 

Tymczasem to my, życzymy naszej kochanej Piątce wszystkiego najlepszego z okazji rodzin. 

*pomysłodawczynią zdjęcia jest pp. Ewelina Wojdyło