Szukamy Nikifora 2020

Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej „Szukamy Nikifora” ma na celu propagowanie sztuki amatorskiej oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata, nie mieszczący się w naukowych schematach. Osób, które nie stosując perspektywy zbieżnej oraz klasycznego światłocienia ukazują swoje spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. Prace, które poprzez swój niepowtarzalny charakter niosą ze sobą ładunek emocjonalny, odrzucając wartość literacką.
 
Organizatorzy
Organizatorami konkursu są firma Arche S.A. z siedzibą w Siedlcach oraz Fundacja Leny Grochowskiej.
 
Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które twórczością plastyczną zajmują się amatorsko.
 
Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby.
Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 3 prace.
Prace należy przesłać pocztą.
 
Nagrody
• Grand Prix: 3.000 zł (nagrodzona praca przechodzi na własność organizatora)
• I nagroda: 1.000 zł
• II nagroda: 600 zł
• III nagroda: 400 zł
• wyróżnienia specjalne i honorowe
 
Termin
Prace można przesyłać do 16 października 2020 r.