O szkole

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk
tel. 58 552 11 91
e-mail: sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl
NIP: 584-20-18-670
Sala gimnastyczna
ul. Alfa Liczmańskiego 23, 80-322 Gdańsk
tel. 58 552 04 51

Dyrektor szkoły

Małgorzata Bąk
e-mail: m.bak@lo5.edu.gdansk.pl

Sekretariat
Starszy specjalista ds. sekretariatu:
Ewa Sienkiewicz
Mapa