2d na Wydziale Nauk Społecznych UG na zajęciach z tematyki dotyczącej fake newsów, teorii spiskowych i dezinformacji

6 czerwca 2024 grupa uczniów z klasy 2d uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Nauk Społecznych UG, które dotyczyły obszaru dezinformacji w sieci. Zajęcia obejmowały wykład profesora Marcina Szulca „Fake news i teorie spiskowe – jak nie dać się cyfrowej manipulacji” oraz panel dyskusyjny prowadzony przez dr Magdalenę Iwanowską z udziałem psychologów, pedagogów i uczniów „W poszukiwaniu antidotum na cyfrową dezinformację”

Celem panelu było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat fake newsów i teorii spiskowych oraz sposobów radzenia sobie z nimi w erze cyfrowej. Podczas panelu podkreślono znaczenie odpowiedzialności społecznej oraz edukacji medialnej w budowaniu odporności na dezinformację.

Dyskutowano tematy:

Rola instytucji publicznych i właścicieli mediów: Jaka jest odpowiedzialność rządów oraz właścicieli mediów w zwalczaniu dezinformacji i manipulacji? Jakie praktyki i regulacje mogą wspierać walkę z tymi zjawiskami?

Edukacja przeciwko dezinformacji w szkole:Jakie konkretne działania w ramach szkoły są niezbędne, aby nauczyć młodych ludzi rozpoznawać fake newsy i teorie spiskowe? Jakie metody nauczania mogą być najskuteczniejsze i najatrakcyjniejsze z perspektywy uczniów?

Kształtowanie kompetencji społecznych:Jakie kompetencje społeczne powinniśmy rozwijać, aby stworzyć społeczeństwo, które potrafi krytycznie analizować informacje i bronić się przed manipulacją?

Część warsztatowa „Odrzuć manipulacje, stawiaj na relacje” dotyczyła wzmacniania kompetencji miękkich jako narzędzi wzmacniających zdrowie psychiczne i funkcjonowanie młodych ludzi.

Agnieszka Naruszewicz