1a w Centrum Nauki Eksperyment na spotkaniach z biologią

Klasa medyczna na zajęciach w Experymencie w Gdyni.  Temat spotkania z biologią w praktyce to enzymy, ich budowa, właściwości i funkcje. W czasie zajęć uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia czyli to co lubią najbardziej.  Dodatkowo mogli sprawdzić się w znajomości metodologii badań oraz poprawnym  prowadzeniu obserwacji zjawisk i formułowaniu wniosków.  Po zakończeniu tych zajęć uczestniczyli w niezwykle ciekawych warsztatach pt.: Nie (i)graj z uzależnieniem. Zapoznali się z wpływem substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka i rodzajem uzależnień. Zostali postawieni przed hipotetyczną sytuacją, w której musieli rozpoznać cudze uzależnienie. Praca własna doprowadziła do stworzenia profilu człowieka uzależnionego. 

o wyjściu edukacyjnym klasy 1a pisała pp. Katarzyna Śliwińska