Kolejny etap rekrutacji do VLO

Szanowni Państwo,

12 lipca o godz. 13.00 nastąpi opublikowanie listy kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (na tablicy w szkole).

Kandydaci/kandydatki dostarczają ORGINAŁY świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Dodatkowo prosimy o wypełnienie karty informacyjnej ucznia przyjętego do VLO (karty będą dostępne w szkole lub można pobrać ze strony – zakładka rekrutacja https://www.vlo.gda.pl/karta-informacyjna-ucznia-przyjetego/

III etap rekrutacji trwa do 19 lipca do godz. 15:00

22 lipca o godz. 13:00 zostaną opublikowane listy kandydatów i kandydatek przyjętych (na tablicy w szkole)

Komisja Rekrutacyjna w tym okresie (od 12 do 19 lipca) pracuje od godz. 8.00 do godz. 15.00