Amnesty International – Maraton Pisania Listów

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dzięki współpracy z Międzywydziałowym Kołem Praw Człowieka UG klasa 2b już dzisiaj wzięła udział w największej na świecie akcji jednoczącej siły, żeby upomnieć się o konkretne osoby, których prawa są łamane i odmienić ich los. Ta akcja to Maraton Pisania Listów, którego motywem przewodnim w bieżącym roku jest prawo do pokojowych protestów.

Warto wspomnieć, że na 306 listów napisanych tego dnia na Wydziale Prawa i Administracji aż 120 zostało napisanych przez uczennice i uczniów klasy 2b. Wierzymy w to, że nasz udział w dzisiejszym wydarzeniu odmieni losy bohaterów tegorocznej edycji akcji Amnesty International.