Matura na 100% – Fundacja “Zawsze warto”

Projektowi „Matura na 100 Procent” przyświeca idea uhonorowania i nagrodzenia tych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy najlepiej w kraju zdali egzaminy maturalne. Laureaci otrzymują stypendia oraz nagrody.

Regulamin projektu dostępny jest na stronie Fundacji “Zawsze Warto”

W roku 2021/2022 Laureatką projektu została Martyna Kapitańska.