Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą  pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi.

Na stronie gov.pl więcej informacji na temat zasad przyznawania stypendium na dany rok szkolny

Wzory wniosków na dany rok będą do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie kuratorium. Tam też przykładowy wniosek oraz klauzula informacyjna.