Nagrody z okazji Dnia Nauczyciela

Corocznie podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczane są nagrody dla nauczycieli wyróżniających się w pracy na rzecz oświaty. W tym roku nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska otrzymała p. prof. Aneta Lechman, a nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty pani Dorota Drzewińska-Bandzmer. Uroczystości odbyły się w dworze Artusa oraz Muzeum II Wojny Światowej.