Bartosz Kaczmarski – absolwent Piątki

Z wielką przyjemnością pragniemy podzielić się radosną informacją, że Bartosz Kaczmarski, absolwent Piątki, w tym roku ukończył studia na Princeton University (Uniwersytet Princeton) w Stanach Zjednoczonych, otrzymując tytuł Bachelor of Science in Engineering na kierunku Mechanical and Aerospace Engineering. Jako najlepszy student na kierunku (pierwsze miejsce ex aequo), Bartek otrzymał dwie nagrody na zakończenie swojej edukacji na Princeton:

1) Morgan W. McKinzie ’93 Senior Thesis Prize: 1st Place — Nagroda za najlepszą pracę inżynierską na kierunku.

2) Sau-Hai Lam *58 Prize in Mechanical and Aerospace Engineering: 1st Place Co-winner — Pierwsza nagroda ex aequo za najlepsze wyniki w nauce na kierunku.

Ponadto został on członkiem Phi Beta Kappa Society — wyselekcjonowanej grupy najlepszych dziesięciu procent studentów kończących studia na Princeton University.
Bartek kontynuował będzie naukę na studiach doktoranckich na Stanford University (Uniwersytet Stanforda) na kierunku Mechanical Engineering*.

Pragniemy pogratulować naszemu wspaniałemu absolwentowi wybitnych sukcesów edukacyjnych i życzymy jeszcze większych na kolejnym etapie edukacji, jak również spełnienia planów zawodowych jak i życiowych. 


Cieszę się ogromnie, że nasze wspólne drogi spotkały się w V LO w Gdańsku, że mogłem towarzyszyć Bartkowi w poznawaniu piękna matematyki, dzielić się wiedzą z programowania.

Dumny wychowawca klasy B2012
Nauczyciel matematyki i informatyki
Jarosław Drzeżdżon


* Informację przekazał ojciec Bartosza Kaczmarskiego, pan Krzysztof Kaczmarski.