Liga Zadaniowa – etap powiatowy

Do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” 2019/2020 zakwalifikowali się następujący uczniowie V LO w Gdańsku:

Biologia: Alicja Rotter, Mateusz Skwarski

Chemia: Jakub Cydejko, Krzysztof Gofron, Maria Gofron, Adrianna Jażdżewska, Aneta Opala, Alicja Rotter, Stanisłw Szeliga, Julia Tubis, 

Fizyka:  Filip Dawidowski, Krzysztof Nasuta, Dominik Śliwiński, Kuba Żeligowski

Informatyka: Tomasz Bernal, Michał Boczoń, Marek Borzyszkowski, Jakub Czermański, Paskal Czubacki, Filip Dawidowski, Mateusz Denysiuk, Aleksander Gwóźdź, Aleksander Iwicki, Mikołaj Klikowicz, Jarosław Kobiela, Patryk Korczak, Jan Krawczyk, Bartłomiej Krawisz, Rafał Majewski, Michał Murawski, Krzysztof Nasuta, Adam Pacek, Mikołaj Pielak, Michał Pomirski, Eryk Rakowski, Miłosz Ratajczyk, Tomasz Sankowski, Oskar Sokólski, Matusz Sołtysiak, Michał Sondej, Mikołaj Storoniak, Jakub Szweda, Tomasz Truszkowski, Piotr Trybisz, Kuba Żeligowski

Matematyka: Jakub Banach, Marek Borzyszkowski, Mikołaj Jaworski, Michał Kaczmarski, 

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne: Izabela Brandt, Julia Ręcławowicz, Jan Skopczyński

 

W  dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/) zostały zamieszczone zadania  II etapu powiatowego PLZ.

Zadania są ogólnodostępne. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany. 

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza – etapu powiatowego  powinien przesłać rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 9 grudnia do 17 grudnia 2019 r. (mailowo została przesłana na adres V LO data 17 grudnia, na stronie internetowej Zdolnych z Pomorza podano datę 20 grudnia) na podane niżej adresy emailowe.

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do wszystkich zadań w jednej wiadomości.

Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 16 grudnia 2019 r.