Witkacy i Ja – sukces

Z przyjemnością informujemy, że odnieśliśmy jako szkoła podwójny sukces. W XII Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Witkacy i Ja” w kategorii szkół średnich, III miejsce zdobyła Marta Walczak z klasy 1 Ag, zaś wyróżnienie w konkursie otrzymała Amelia Maćkiewicz również z klasy 1 Ag. Obu utalentowanym uczennicom ogromnie gratulujemy!
Nasza szkoła co roku bierze udział w kolejnych edycjach tego konkursu. Warto podkreślić, że obie uczennice są dopiero w klasie pierwszej, oraz to, że na konkurs z całej Polski napłynęło aż 536 prac!
Opiekun konkursu, Krzysztof Rześniowiecki

Praca Marty Walczak
Praca Amelii Maćkiewicz