65-lecie szkoły

Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Wychowankowie i Młodzież
V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Z okazji Jubileuszu 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w imieniu Biblioteki Oliwskiej proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji.
Jubileusz szkoły jest doskonałą okazją do podsumowań ale także stwarza sposobność do spojrzenia w przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że wiedza i edukacja stały się głównym czynnikiem rozumienia współczesnego świata i poszukiwania prawdy o nim. Każda szkoła poprzez nauczanie oraz wychowanie w duchu twórczej myśli i poczucia dobrze rozumianej wolności i tolerancji zyskuje niepowtarzalną sznasę wpływania na postawy młodych ludzi i współkreowania ich życia.
V LO przez 65 lat swojej działalności dobrze radziło sobie ze stojącymi przed nim zadaniami pedagogicznymi i wychowawczymi, co z pewnością jest zasługą kadry dydaktycznej.
Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu życzę satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz dalszych sukcesów w pracy.
Wszystkim Absolwentom Szkoły niech zawsze towarzyszą miłe wspomnienia z tamtych lat. Aktualnie zaś uczącej się młodzieży życzę osiągania jak najlepszych wyników, na miarę swoich jak i wywchowawców ambicji.
Z pważaniem
Barbara Meyer
Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada Kozreniowskiego
w Gdańsku
Gdańsk, 11.06.2010 r.