65-lecie szkoły

Dyrektor
Grono Pedagogiczne
Pracownicy
Uczniowie i Rodzice
oraz Absolwenci
V Liceum Ogólnokształcące
w Gdańsku

     Dzisiejsza uroczystość związana z Jubileuszem 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, jest szczególną okazją do złożenia serdecznych podziękowań i wyrażenia uznania dla całej społeczności szkolnej za kształtowanie wizerunku szkoły bogatej w wartości, za pasję i pedagogiczny profesjonalizm.
Dzięki nizwykłemu zaangażowaniu kierownictwa i nauczycieli, szkoła należy do najlepszych liceów ogólnokształcących Gdańska. Jej absolwenci są cenieni i szanowani, a ich ambitne dokonania stały się źródłem satysfakcji wielu pedagogów.
W tak szczególnym dniu składam wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku Gronu Pedagogicznemu i pozostałym Pracownikom za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę kształtowania charakterów młodych ludzi, za przygotowanie ich do godnego i umiejętnego życia we współczesnym świecie. Uczącym się tu obecnie życzę, by kreując swoją przyszłość, z przyjemnością odkrywali tajniki wiedzy.
Jestem przekonany, że dzisiejszy Jubileusz stanie się dla całej społeczności szkolnej niezwykłym przeżyciem, a wyzwania współczesnej cywilizacji będą podejmowane przez nią z pogodą ducha i otwartością na pokonywanie trudów życia.

Z poważaniem
POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Zdzisław Szudrowicz

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.