„Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Konkurs Chemiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Z przyjemnością informujemy, że nasz uczeń, Krzysztof Gofron, uzyskał tytuł finalisty w LVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Swinarskiego organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!    https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Lista-laureat%C3%B3w-i-finalist%C3%B3w-56-Konkurs.pdf       Więcej …