Wywiadówki

Zebrania wychowawców i nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

  • 3 września 2018 r.
  • 18 września 2018 r. (rodzice uczniów klas I i II)
  • 19 września 2018 r. (rodzice uczniów klas III)
  • 8 listopada 2018 r.
  • 8 stycznia 2019 r.
  • 14 marca 2019 r.
  • 28 maja 2019 r.

Godziny spotkań:
1700 – 1745 – z wychowawcami
1745 – 1900 – z nauczycielami uczącymi

 

Kontakt wirtualny

Zapraszamy również do kontaktu z wychowawcami i nauczycielami uczącymi Państwa dzieci poza wymienionymi terminami. W tym celu prosimy kontaktować bezpośrednio z nauczycielami za pomocą komunikacji wewnątrz dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej. Każdy nauczyciel posiada email pracownika V LO w postaci: inicjał_imienia.nazwisko_nauczyciela@lo5.edu.gdansk.pl, np. j.kowalski@lo5.edu.gdansk.pl.