Matura     

Strony z procedurami maturalnymi:

 

PROCEDURY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W 2020 ROKU: dostępne tutaj

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020: dostępna na stronie oke.gda.pl

Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów, w tym maturalnego: dostępne na stronie oke.gda.pl

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Aktualizacja z 20 maja 2020 r.: dostępny na stronie cke.gov.pl