Matura     

Strony z procedurami maturalnymi:

PROCEDURY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W 2021 ROKU: dostępne tutaj

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021: dostępna na stronie oke.gda.pl

Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów, w tym maturalnego: dostępne na stronie oke.gda.pl

Harmonogram, komunikaty o dostosowaniach, przyborach, oraz informacje o uprawnieniach finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych: dostępny na stronie cke.gov.pl