Misja i wizja

Misja szkoły

Dążymy do tego, aby być szkołą o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia. Pragniemy przygotować naszych uczniów do życia w nowoczesnym świecie. Kształcimy w młodych ludziach nowe umiejętności, wyposażamy ich we właściwe kompetencje, dając im jednocześnie pomoc w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. Wszyscy pracujemy jako zespół, wzajemnie siebie wspierając i służąc własnym doświadczeniem. Staramy się zrozumieć drugiego człowieka i współpracować z naszymi wychowankami i ich rodzicami.

Wizja absolwenta

Absolwent V LO:

 • Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość
 • Potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji
 • Zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi komunikować się w nowoczesnym świecie
 • Jest przygotowany do studiowania i dostaje się na wymarzony kierunek studiów, na którym może rozwijać swoje zainteresowania i pasje
 • Szanuje siebie i drugiego człowieka

W zakresie kształcenia:

 • Zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych
 • Uczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia
 • Każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów
 • Każdego ucznia traktujemy indywidualnie i zapewniamy mu rozwój
 • Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia

W zakresie wychowania:

 • Uczymy poszanowania demokratycznych wartości
 • Kształtujemy tolerancję, uczciwość i sprawiedliwość, jako wartości, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi w stosunku do siebie i drugiego człowieka
 • Współpracujemy razem z rodzicami, wychowując pokolenia, które kształtować będą naszą Ojczyznę
 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i kameralną, w której znamy swoich uczniów i ich wspieramy
 • Wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań

Nasi nauczyciele:

 • Doskonalą swój warsztat pracy i dokształcają się tak, aby zapewnić uczniom jak najlepszą jakość kształcenia i osiągnąć wysoką efektywność nauczania
 • Współpracują ze sobą, uczniami i rodzicami, mając na celu dobro każdego ucznia
 • Stosują nowoczesne technologie i metody aktywizujące
 • Są twórczy, sprawiedliwi i kompetentni
 • Szukają rozwiązań problemów razem z uczniami na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji