Stypendyści

2017
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Kacper Raikowski

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita

 • Julia Stankiewicz, Joanna Wolska
2016
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska
im. G. D. Fahrenheita

 • Julia Stankiewicz, Joanna Wolska, Bartosz Kaczmarski

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Joanna Dardzińska
2015
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska
im. G. D. Fahrenheita

 • Magdalena Bielecka, Bartosz Kaczmarski, Joanna Wolska
 2014
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Marta Żuchowska

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 • Maciej Podralski

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

 • Barbara Boetcher, Izabella Kolmetz, Zuzanna Ligier, Julia Wielka

Stypendystka IX edycji programu stypendialnego im. G.D. Fahrenheita 

 • Magdalena Bielecka
2013
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Bartosz Kaczmarski
2011
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

 • Julita Linowska, Anna Pietrzak, Kamil Rombczyk, Jakub Zakrzewski

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

 • Klaudia Jakubowska, Julita Linowska, Adrian Szpakowski
2010
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Damian Zelewski

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

 • Julita Linowska

Stypendium Fundacji Językowej im. Dariusza Jana Kaczmarczyka w Gdynia

 • Maria Dembska
2009
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Irma Kubisty

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

 • Maria Dembska, Rafał Kaczmarczyk
2008 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Katarzyna Wolińka

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

 • Weronica Dettlaff, Barbara Grzmocińska, Rafał Kaczmarczyk
2007 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Anna Pontus
2006
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Natasza Gilis – Siek

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

 • Barbara Grzmocińska
2003
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Magdalena Rzepnikowska

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

 • Adam Narbudowicz, Magdalena Rzepnikowska, Barbara Stępień, Maksymilian Wójcik