Indeks na kierunek Geologii UJ i UW dla Jakuba Liśkiewicza z 1d

Nie dalej jak kilka dni temu pp. Anna Karaś miała przyjemność towarzyszyć Kubie Liśkiewiczowi z klasy 1 d w odbieraniu szczególnej nagrody – indeksu na studia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, jaki otrzymał w uznaniu wiedzy w zakresie nauk o Ziemi w ramach XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” organizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Do konkursu zgłosił Jakuba pp. Bartłomiej Kulas. Opiekunom naszego przyszłego geologa bardzo dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie Kuby do konkursu, a Jakubowi gratulujemy sukcesu!