Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020:

  • Aleksander Jakusz – 2c (współprzewodniczący),
  • Michał Czerwiński – 2c (współprzewodniczący)
  • Opiekun – pp. Małgorzata Bąk
Samorząd Uczniowski przede wszystkim łączy społeczność Naszej Szkoły, budzi poczucie wspólnoty, tworzy unikalną atmosferę szkoły, wzbogaca tradycje szkolne oraz zaspokaja potrzeby uczniów. Samorząd spełnia powszechne oczekiwania uczniów, reaguje na wspólne sprawy, współdecyduje o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.
Samorząd Uczniowski jest odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację Dni Otwartych V LO, jest w stałym kontakcie z Dyrekcją Szkoły i przedstawicielami klas.